• Philip Henriksson

Fabulinuspedagogen: När ni läser högt kan dessa insikter hjälpa:


När du läser högt för dina barn finns det några saker som kan vara bra att känna till. Du behöver inte tänka på allt varje gång ni läser. Men att öva på de olika tipsen jag skriver om här kommer hjälpa ditt barn att bli en självständig läsare i framtiden!

Titta på bilderna och gissa!

En viktig del av läsförståelsen är att förutspå vad man kommer att läsa om innan man läser. Genom att titta på bilder och läsa titeln kan man försöka gissa vad texten handlar om. När det gäller faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet gissa vad texten kommer att säga.


Prata om vad ni läser, och red ut oklarheter!

Under läsningen hjälper det läsförståelsen att skapa inre bilder av det lästa. Att prata om dessa bilder hjälper barnet att utveckla och medvetandegöra dem.

Under läsningen är det också viktigt att reda ut oklarheter, nya ord och uttryck. En bra text har åtminstone några svåra ord, perfekt för att fylla på sitt ordförråd. Det är också bra att lära sig hur man gör när man stöter på ett svårt ord.

  1. Fundera på om det är ett ord som är sammansatt av andra ord.

  2. Ta reda på vad det är för sorts ord (är det ett namn på något- substantiv, beskriver det något-adjektiv, är det något man gör-verb).

  3. Slå upp ordet eller fråga någon vad det betyder.

Detta är viktiga strategier för att i framtiden bli en självständig läsare.


Ställ frågor!

Både under och efter läsningen är det viktigt att ställa sig frågor. Man kan säga att det finns tre typer av frågor att ställa sig om en text:

  1. Frågor där du hittar svaret ”på raden”. (Du hittar alltså svaret i texten.)

  2. Frågor där du hittar svaret ”mellan raderna”. (Du behöver dra egna slutsater tillsammans med det som står i texten för att hitta svaren.)

  3. Och till sist, frågor där du hittar svaret ”bortom raderna”. (Du behöver använda dina tidigare erfarenheter och kunskaper och koppla dessa till texten för att hitta svaren.)

/Fabulinuspedagogen

186 views0 comments

Recent Posts

See All